• Center for Public Administration

   International University

  Public Management course schedule for the academic year 2021-2022

  Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 được cập nhật tại đây:

  Năm học 2021 – 2022 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
  Học kỳ 1 06/09/2021 – 22/01/2022 Chương trình Thạc sĩ 23.060 VND/USD
  Học kỳ 2 07/02/2022 – 25/06/2022 NA  
  Học kỳ hè 27/06/2022 – 20/08/2022 NA  

  Một số thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh:

  1. Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ:  Ms. Thảo (Email: ptpthao@hcmiu.edu.vn)
  2. Các link thông tin liên quan đến chương trình học:
  Related posts