• Center for Public Administration

   International University

  News on Admission to The Doctoral Program in Public Management in 2021

  Trung tâm Đào tạo Quản lý công xin gửi đến các NCS tiềm năng thông tin tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 chi tiết như sau:
  1. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, Sở, ban, ngành, HĐND, UBND và đoàn, hội các cấp hoặc doanh nghiệp có bằng thạc sĩ ngành quản lý công hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển (*).

  (*) Các văn bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Quản lý công gồm:

  • Khoa học quản lý (8340401)
  • Chính sách công (8340402)
  • Quản trị nhân lực (8340404)
  • Hệ thống thông tin quản lý (8340405)
  • Quản trị văn phòng (8340406)
  • Quản lý khoa học và công nghệ (8340412).

     2. Điều kiện dự tuyển:

  1. Ứng viên có đề cương nghiên cứu trình bày rõ rảng về: hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến, kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo.
  2. Ứng viên NCS được một nhà khoa học có tên trong danh sách do ĐHQT công bố đồng ý nhận hướng dẫn NCS (nếu người dự tuyển trúng tuyển)
  3. Ứng viên NCS có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành.
  4. Ứng viên NCS phải có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành ĐHQG-HCM.
  5. Ứng viên NCS phải là tác giả ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc báo cáo kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành trong danh mục được Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế công nhận và liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

    3. Hồ sơ dự tuyển: Vui lòng xem chi tiết tại: https://oga.hcmiu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-dot-3-nam-2020/

    4. Các mốc thời gian:

  • Tháng 8/2020: bắt đầu nhận hồ sơ
  • 24/10/2020: hạn chót nhận hồ sơ
  • 22/11/2020: xét tuyển nghiên cứu sinh
  • Tháng 1/2021: nhập học

    5. Địa điểm nhận hồ sơ:

  • Phòng O2.609, Lầu 6, trường ĐHQT, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00)
  • Trung tâm Pasteur, Số 234 Pasteur, 6, Q.3, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:30).

    6. Lệ phí – học phí:

  • Xét hồ sơ và lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/người
  • Học phí toàn khóa học: 180.000.000 đồng

  * Lưu ý: Học phí trên áp dụng cho chương trình đào tạo 03 năm và không bao gồm các học phần không nằm trong khung chương trình đào tạo Tiến sĩ, phí mua giáo trình, tài liệu, …

    7. Thời gian và địa điểm học (dự kiến):

  • Thời gian: Ban ngày, các ngày trong tuần
  • Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế, Số 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
  Related posts