• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Opening Ceremony 2023

 • Thứ ba, 14:26 Ngày 14/02/2023
 • PGS. TS Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn chào mừng các bạn tân học viên, tân NCS trở thành thành viên của đại gia đình DHQT

  PGS. TS. Trần Tiến Khoa - hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen học bổng cho các tân NCS

   Tân NCS Đào Văn Hân - đại diện cho các bạn nhận học bổng nêu cảm nghĩ

  Tân học viên, NCS của ngành Quản lý công chụp hình cùng tập thể BGH, Trung tâm và phòng ĐTSĐH

  ---

  Tìm hiểu thêm về ngành Quản lý Công tại đây:

  - Thạc sĩ: https://oga.hcmiu.edu.vn/courses/thac-si-quan-ly-cong/

  - Tiến sĩ: https://oga.hcmiu.edu.vn/courses/doctor-public-administration/

  Bài viết liên quan