• Trung tâm đào tạo quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

 • Chương trình đào tạo Tiến sĩ
 • Chuẩn đầu ra chương trình
 • Biểu Mẫu
 • Quy trình đăng ký bảo vệ luận văn
 • Quy trình đăng ký tên đề tài online
 • HVCB Thái Lan
 • Hội thảo VBER
 • Quy Chế Tuyển Sinh Thạc Sĩ
 • Chương trình tham quan học tập tại Ấn Độ
 • Thời Khóa Biểu MPM191
 • Tin tức tuyển sinh trình độ Tiến sĩ Quản lý công năm 2020