• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

 • Lễ tốt nghiệp năm học 2021
 • Quy trình đăng ký bảo vệ luận văn
 • Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022
 • Quy trình đăng ký tên đề tài online
 • Lễ tốt nghiệp năm học 2020
 • HVCB Thái Lan
 • Hội thảo VBER
 • Quy Chế Tuyển Sinh Thạc Sĩ