• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thời Khóa Biểu MPMCO181

  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số tiết Lớp SL HV dự kiến Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  1 PM5107 Quy hoạch và phát triển kinh tế vùng và địa phương 30 MPMCO181 70 TS. Trịnh Quốc Đạt 07/9/2019 -
  25/10/2019
  Sáng: Thứ bảy (8h-12h)
  Thi cuối kỳ: dự kiến 02/11/2019
  A1.1 HVCB
  2 PM5108 Phương pháp nghiên cứu định lượng đa biến trong quản lý công 30 MPMCO181 70 TS. Lê Đình Minh Trí 07/9/2019 -
  26/10/2019
  Chiều: Thứ 7 (13h-17h)
  Thi cuối kỳ: thông báo sau
  A1.1 HVCB
  3 PM5109 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công 30 MPMCO181 70 TS. Bùi Quang Thông 06/9/2019 -
  26/10/2019
  Tối: Thứ 6 (18h - 21h)
  Thi cuối kỳ: thông báo sau
  B.802
  Pasteur
  Bài viết liên quan