• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thông tin tuyển sinh thạc sĩ 2023

  1. Thông tin tổng quan

  • Mã số ngành đào tạo: 8340403
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Tuyển sinh và khai giảng: 3 đợt/năm
  • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, Xét tuyển thẳng
  • Thời gian học: Tối thứ 6, ngày thứ 7 và sáng chủ nhật
  • Địa điểm đào tạo: 234 Pasteur P. Võ Thị Sáu Quận 3
  • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
  • Thời gian đào tạo: 2 năm
  • Phương thức đào tạo: Nghiên cứu
  • Tổng số tín chỉ: 60
  • Học phí toàn khóa: 60.000.000 VND
  • Đơn vị đào tạo: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý CôngTrường ĐHQT

  2. Mục tiêu đào tạo

  2.1. Về kiến thức:

  – Kiến thức vững vàng về quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
  – Kiến thức về tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu.

  2.2. Về kỹ năng:

  – Lãnh đạo, quản lý nhân sự trong khu vực công.
  – Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông, có khả năng xử lý khủng hoảng.
  – Kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình và trình bày trước đám đông.

  3. Định hướng nghề nghiệp

  Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được trang bị:
  – Năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng.
  – Kỹ năng có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực.
  – Kiến thức về Quản lý công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính.

  4. Khung chương trình đào tạo

  Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu (áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau)

  – Định hướng nghiên cứu: 60 tín chỉ (Kiến thức chung; Kiến thức cơ sở và chuyên ngành; Đề án, chuyên đề nghiên cứu; Luận văn)

  Khung chương trình đào tạo:

  – Từ khóa tuyển năm 2021 về trước: Nhấp vào để xem
  – Từ khóa tuyển năm 2022 về sau: Nhấp vào để xem

  Bài viết liên quan