• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

      Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

    Chúng tôi cam kết thực thi hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo và thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo định kỳ. Bên cạnh đó, chúng tôi liên tục hoàn thiện chất lượng đào tạo thông qua cập nhật chương trình đào tạo kịp thời, tuyển chọn Giảng viên giỏi, đào tạo chuyên viên làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách  khuyến khích HV cùng tham gia nghiên cứu khoa học và tư vấn các chính sách Quản lý công cho các tỉnh thành. Kết quả là tất cả những nổ lực theo đuổi nâng cao chất lượng đào tạo của chúng tôi đều nhằm đáp ứng kỳ vọng của người học và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.