• Trung tâm đào tạo quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Biểu Mẫu

  Tên Biểu Mẫu Diễn Giải Danh Mục Tải Tệp
  Đơn xin đổi giảng viên hướng dẫn luận văn N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin nghỉ tạm thời N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin nghỉ học N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin điểm I N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin bảo lưu N/A Thạc sỹ Download
  Đơn xin phúc khảo Đơn xin phúc khảo dành cho thi cuối kỳ Thạc sỹ Download
  Đơn cấp bản điểm Yêu cầu IU cấp bảng điểm Thạc sỹ Download
  Đơn xin thay đổi thời khóa biểu Điểu chỉnh thời khóa biểu( sau thời gian đăng ký môn học trên Edusoft Master) Thạc sỹ Download
  Đơn đăng ký xét tốt nghiệp Hồ sơ xét tốt nghiệp Thạc sỹ Download
  Lý lịch khoa học  N/A Thạc sỹ Download

   

  Bài viết liên quan