• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Tầm nhìn:  Trung tâm Đào tạo Quản lý công phấn đấu trở thành nơi đào tạo sáng giá trong lĩnh vực công thông qua cam kết phát triển và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của học viên nhằm nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện chính sách công vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.

  Sứ mệnh: Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Quản lý công là nâng cao vị thế cho các nhà lãnh đạo tương lai trong các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận, bằng cách cung cấp kiến thức học thuật và thực tiễn về chính sách công, các vấn đề xã hội, từ đó khuyến khích hành động để thay đổi theo hướng đổi mới sáng tạo, hiệu quả, chuyên nghiệp và đạo đức. Ngoài ra, đào tạo các nhà nghiên cứu chính sách, thẩm định chính sách và tư vấn thực thi chính sách công có trình độ tiến sĩ cũng là sứ mệnh quan trọng của Trung tâm Đào tạo Quản lý công.

  Để thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh trên, Trung tâm Quản lý công khẳng định niềm tin vào các giá trị cốt lõi sau:
  - Tinh thần cộng đồng: Chung tay vì sự nghiệp phát triển nền Quản lý công minh bạch.
  - Nhẫn nại: Kiên trì theo đuổi các giải pháp phát triển bền vững để giải quyết các vấn đề thực tế xã hội đang gặp phải.
  - Đổi mới sáng tạo: Luôn mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội để vượt qua những thách thức và rào cản cho sự phát triển.
  - Đa chiều: Dung hòa sự khác biệt về văn hóa, quan điểm cá nhân, tín ngưỡng và sắc tộc.
  - Đạo đức: Chúng tôi chú trọng tinh thần trách nhiệm và tính minh bạch trong ngành quản lý công, mọi việc làm đều phải đảm bảo sự chính trực.