• Trung tâm đào tạo và nghiên cứu quản lý công

   Trường đại học quốc tế ĐHQG - HCM

  Thời Khóa Biểu MPMBT191

  DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN (DỰ KIẾN) GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 - 2020
  STT Mã MH Tên môn học Số
  tiết
  Lớp SL HV
  dự kiến
  Giảng viên giảng dạy Thời gian học Thời khóa biểu Phòng học
  11 PM5220 Quản lý công  30 MPMBT191 20 TS. Hồ Nhựt Quang 07/9/2019-
  21/9/2019
  Thứ bảy & Chủ nhật
  Thi cuối kỳ: dự kiến 28/9/2019
  C1
  Bến Tre
  12 MG5202 Quản trị thay đổi và khủng hoảng  30 MPMBT191 20 TS. Nguyễn Hồng Anh 05/10/2019-19/10/2019 Thứ bảy & Chủ nhật
  Thi cuối kỳ: dự kiến 26/10/2019
  Bài viết liên quan